«
»


Turistični strateški forum na Bledu

Posted by Mojmir on Sep 22, 2015

Bled se je za en dan spremenil v center svetovnega turizma. Na strateškem forumu so se zbrali vsi najpomembnejši »politiki« v svetovnem turizmu.  Predsednik svetovne turistične organizacije je predstavil nekaj statistike. Številke v svetovnem turizmu so impresivne. Poslovanje v turizmu vsako leto zraste za 4 – 5%. V leto 2013 je to predstavljalo 46.000.000 turistov v svetu. Turizem zaposluje vsakega enajstega (11) zaposlenega in predstavlja 9% svetovnega BDP-ja,  6% vsega svetovnega izvoza…

Vsi govorniki so velikokrat poudarili pomen sodelovanja in povezovanja, tako na lokalni (politika in gospodarstvo) kot tudi na globalni ravni. Vsi so se strinjali, da je politika (oblast) tista, ki mora pripraviti vzvode, ki bodo turizmu omogočili lažji in boljši razvoj. Predsednik evropskega turizma je predstavil pet najpomembnejših točk za rast turizma. Le-te so:

1.     Oblikovanje politik – s katerimi pride do sinergij med politiko in turizmom.

2.     Upravljanje – izvajanje institucionalnih ureditev za vzpostavitev sinergij med politiko in turističnim gospodarstvom

3.     Komunikacija – usklajevanje in sprejemanje odločitev

4.     Zasebni sektor – sodelovanje z zasebnim sektorjem

5.     Mednarodno sodelovanje

 

Poskusimo s pomočjo teh petih točk analizirati turizem v piranski občini.

1.     Oblikovanje politik:

– Politika sploh nima vizije razvoja turizma v občini,

– imamo neživljenjsko Strategijo razvoja turizma, ki so jo leta 2013 podaljšali do leta 2015 in jo bodo najverjetneje še vsaj enkrat podaljšali,

– politika, gospodarstvo in zasebni sektor, se medsebojno obtožujejo in drug na drugega valijo odgovornost za trenutno stanje.

 2.     Upravljanje: žal se ne ve, kdo v občini vodi »turizem«, najbrž nihče. Kdo je tisti na Občini, ki se lahko dogovarja z gospodarstvom in privatnim sektorjem ter ima obenem moč, da dogovore tudi uresniči?

 3.     Komunikacija:  po informacijah, ki prihajajo iz turističnih krogov, je komunikacija na zelo slabem glasu. Vpleteni se med seboj ne morejo dogovoriti niti tega, kdaj bo poletni ognjemet, da o drugih pomembnejših stvareh niti ne govorimo.

 4.     Zasebni sektor:  politika vidi sodelovanje z zasebnim sektorjem le v tem, da pobira davke in druge pristojbine…

 5.     Mednarodno sodelovanje: najverjetneje je ta točka edina, ki deluje…

Vse se začne in konča z dobro politiko in modrimi voditelji. Stvari delujejo tako, kot jih odločevalci zastavijo. Žalostno je, ko se v destinaciji kot je Piran/Portorož politika ne zaveda, da je odgovorna za razvoj turizma in posredno tudi za blagostanje svojih občanov. Žalostno je tudi, da si je Občina zagotovila svoj delež z dvigom turistične takse. Ne zanima je, kako živijo njeni občani, ki delajo v turizmu. 

Odločevalci na naši Občini se radi tolažijo s tem, da je drugje še slabše. Res je, a takih krajev je vsako leto manj. 

 

Leave a Reply

Comment